Nhãn in DK

Có 11 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 11 của 11 mục
 • DK-22210
  DK-22210

  Mã hàng: DK-22210 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 29mm x 30.48m Tương thích: với các loại máy in Brother QL

   
 • DK-22214
  DK-22214

  Mã hàng: DK-22214 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 12mm x 30.48m Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  275,000 ₫
 • DK-22205
  DK-22205

  Mã hàng: DK-22205 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 62mm x 30.48m Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  484,000 ₫
 • DK-22243
  DK-22243

  Mã hàng: DK-22243 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 102mm x 30.48m Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  975,000 ₫
 • DK-11201
  DK-11201

  Mã hàng: DK-11201 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 29mm x 90mm x 400 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  275,000 ₫
 • DK-11202
  DK-11202

  Mã hàng: DK-11202 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 62mm x 100mm x 300 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  484,000 ₫
 • DK-11203
  DK-11203

  Mã hàng: DK-11203 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 17mm x 87mm x 300 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  275,000 ₫
 • DK-11204
  DK-11204

  Mã hàng: DK-11204 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 17mm x 54mm x 400 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  275,000 ₫
 • DK-11208
  DK-11208

  Mã hàng: DK-11208 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 38mm x 90mm x 400 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  484,000 ₫
 • DK-11209
  DK-11209

  Mã hàng: DK-11209 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 29mm x 62mm x 800 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  484,000 ₫
 • DK-11241
  DK-11241

  Mã hàng: DK-11241 Màu sắc: Chữ đen, nền trắng Loại nhãn: nhãn giấy Kích thước: 102mm x 152mm x 200 labels Tương thích: với các loại máy in Brother QL

  975,000 ₫

Bài mới

Xem trang tin tức

 • slide-5.jpg
 • slide-2.jpg
 • slide-3.jpg
 • slide-1.jpg
 • slide-6.jpg
 • slide-4.jpg